Nieuwsbrief december 2019


Uitnodiging


Beste leden en andere geïnteresseerden,


We hebben een mooi keuringseizoen achter de rug, met goede resultaten van onze merries tijdens de Fokdag en de Centrale keuring.

Langzaam beginnen we weer na te denken over het dekseizoen 2020, welke hengst gaan we gebruiken bij onze merries? Zien we nieuwe toppers tijdens de Hengstenkeuring januari 2020 die we kunnen gebruiken bij onze merries?

Om hier wat meer inzichten en ideeën over te krijgen hebben wij een fokkerij-dag bedacht voor onze leden en andere geïnteresseerden. Deze zal 18 januari 2020 plaatsvinden bij hengstenhouderij Gebr. van Manen waarbij wij naast de medewerking van de familie van Manen ook andere gastsprekers hebben uitgenodigd om samen een goede interactieve discussie te voeren over fokkerij.


Hieronder staat de indeling en sprekers vermeld:


Fokkerij-dag  18 januari 2020:

10.00u  ontvangst bij Hengstenhouderij Gebr. v Manen te Ede: zij vertellen over hun paardenbedrijf dat opereert in alle facetten van de spring/dressuursport, opfok en keurings-klaar maken van merries en hengsten van verschillende rassen. Dit wordt gevolgd door een rondleiding over het bedrijf.

11.30u  thema “topverervers in de picture”:  hoe kom je eraan, koop je ze bij eigen klanten of koop je ze met een vooropgezet plan en hoe ga je er mee om in de fokkerij , hoe leid je ze op, hoe zet je de puntjes op de i voor een show m.m.v. Ageeth van der Lee, redacteur Phryso.

12.30u  lunch

13.30u workshop exterieur beoordelen m.m.v. inspecteur Piet Bergsma.

15.00u  workshop hengstenkeuze, gebruikmakend van de hiervoor beoordeelde merries m.m.v. mevr. Pen, de heren Schut en Loman en aanvullend inspecteur Bergsma.

16.00u  sluiting.

We hopen dat het voor de leden en andere geïnteresseerden een aantrekkelijk programma is dat zal leiden tot een goede opkomst. Wij vragen een kleine bijdrage van € 15,- voor het verzorgen van drank, lunch en andere versnaperingen.

Graag opgeven voor deze dag vóór 10 jan 2020, zodat een goede voorbereiding kan worden getroffen. Opgeven kan via een telefoontje/appje naar 0648932767 (Sabrina Groos) of een mailtje naar frieschpaard-twenteachterhoek@live.nl.


Dan wensen wij u allen nog een fijne Kerst en een voorspoedig nieuwjaar!


Graag tot ziens op de Fokkerij-dag in Ede.


Bestuur Fokvereniging Twente-Achterhoek.


Nieuwsbrief    juni 2019                                                                     

Het is al enige tijd geleden dat wij wat van ons hebben laten horen, maar we hebben niet stil gezeten. Voorbereidingen voor de Fokdag zijn getroffen, en daarnaast hebben wij een planning gemaakt voor enkele activiteiten.  Dit jaar bestaat de vereniging 20 jaar daarom we zijn bezig om de Fokdag feestelijk in te vullen.

          

Fokdag

 

De Fokdag van onze vereniging wordt zoals u weet gehouden op woensdag 14 augustus 2019. De locatie is zoals u gewend bent bij manege “de Hoffmeijer” in Ambt –Delden.  

 

Sluitingsdatum is 13 juli dus vóór 13 juli opgeven!!! Wij willen er u op wijzen dat er daarna ook geen enkele speling meer inzit. Heeft u uw merrie of veulen voor deze tijd niet ingeschreven moeten wij u helaas weigeren ivm de voorbereidingen en deadlines.

 

NIEUW: Dit jaar kan er voor het eerst per PIN bij het secretariaat betaald worden. Hopelijk versnelt dit de doorstroom bij het secretariaat. 

 

Tevens willen wij u vragen om bij betalen van de contributie naast de stalnaam ook de persoonlijke titel/naam te vermelden zodat het voor ons makkelijker te herkennen is wie er betaald heeft. Zorg ervoor dat dit voor de Fokdag betaald is, om problemen voor de voorbrengers/hengstenhouders tijdens de Fokdag te voorkomen.

     

Stamboekkeuring

 

De stamboekkeuring van 7 september wordt dit jaar weer gehouden in Vorden bij Dressuurstal Seren.

          

Vrijwilligers/ledenmiddag

 

Op zondag 8 september zullen wij een vrijwilligers/ledenmiddag organiseren waarbij de vrijwilligers bedankt zullen worden voor hun medewerking. Daarnaast willen we leden uitnodigen voor deze middag/avond, tegen een geringe vergoeding. Waarschijnlijk wordt het programma ingevuld met een barbecue maar nadere informatie zal spoedig volgen. Noteer deze dag alvast in uw agenda.

      

Verdere planning:

 

Najaar (november) willen we een fokkerijdag organiseren, met de invulling zijn we druk mee doende…. Informatie zal na de Fokdag volgen.

(Einde)

      

19 oktober 2018


De nieuwsbrief is verzonden via de mail, via de post ontvangen leden zonder mail hem ook één dezer dagen. Als u naar beneden scrolt vindt u hem daar ook!

 

8 januari 2018


Noteer alvast in uw agenda:

 

5 April 2018 is onze ledenvergadering. 


Meer informatie volgt zsm.

 

1 januari 2018

Bij deze willen wij alle leden van onze fokvereniging een heel gelukkig, gezond 2018 toewensen!

 

9 december 2017

4 nieuwe dekhengsten zijn vandaag ingeschreven in het stamboek!

 

***Tiede 501 (Timo van de Zunne)***

 

Wij feliciteren fokkers en eigenaren en in het bijzonder Dhr J. Onderdijk & Dhr W. Lokhorst (Fokker/eigenaar) lid van onze vereniging, met het behalen van dit mooie resultaat.

...

Van Harte Gefeliciteerd

 

7 December 2017

Vandaag ontvingen wij het trieste bericht dat één van de mede-oprichters van onze fokvereniging,

 

                HAN KUIPERS

op veel te jonge leeftijd is overleden.

...

Han is 12 jaar lang met veel plezier en inzet voorzitter geweest van onze Fokvereniging.

In 1999, tijdens een bijeenkomst in een manege te Hengelo, ontstond het idee om een eigen Fokvereniging voor omgeving Twente-Achterhoek op te richten. De daad werd meteen bij het woord gevoegd en met behulp van oude catalogussen van andere fokverenigingen werden aankomende leden aangeschreven. Binnen korte tijd had de nieuw geboren vereniging al gauw ruim 100 leden. Ook werd er die avond direct een bestuur gevormd.

Tijdens de eerste fokdagen, was de aankleding van de ringen en tafels tip top voor elkaar. Hier zorgde Han dan trouw voor, daar hij toentertijd een eigen bloemenwinkel had.

De laatste jaren was hij niet meer actief binnen onze vereniging, wel zagen wij hem soms nog op onze Fokdagen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, klein-kinderen en andere familieleden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

 

30 oktober

BETREFT ANULEREN DAGJE WEG

 

Beste leden,

Door een zeer late communicatie vanuit het KFPS (afgelopen week) waarbij de eindbeoordeling ‘zadelproef’ van de jonge hengsten (onderdeel Centraal Onderzoek) is aangekondigd, zijn wij genoodzaakt om ons ‘dagje uit’ te moeten annuleren.
De eindbeoordeling vindt nl op 11 november om 13.00u plaats in Exloo, waarbij de medewerkers van Stal Henswoude en familie Okkema aanwezig willen zijn. Daarnaast zijn er ook zeker liefhebbers binnen onze fokvereniging die dit wil...len bijwonen, en om een ieder de gelegenheid te geven dit bij te wonen hebben wij besloten onze activiteit te annuleren. Wij zullen dit op een later tijdstip alsnog organiseren.

Onze excuses voor het ongemak!

Namens het bestuur van Fokvereniging Friesch Paard Twente-Achterhoek,

Karin Hendriks

 

20 oktober 2017

Beste leden,

Door onvoorziene omstandigheden hebben we de datum van ons dagje uit moeten wijzigen en wordt het nu 11 november ipv 4 november. Het programma blijft ongewijzigd en we starten op 11 november om 10u bij Stal Henswoude Prikwei 15 Aldeboarn.

Hopelijk kunt u deze dag ook met ons mee en zien wij elkaar 11 november.

...

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Fokvereniging Friesch Paard Twente Achterhoek
Karin Hendriks (voorzitter)

 

8 Oktober 2017

Op zaterdag 4 november staat een dagje-uit gepland waarbij we op bezoek gaan bij stal Henswoude van de familie Bouma en bij stal ‘De Noeste Hoeve’ van Pieter Okkema. De lunch zullen we nuttigen bij vd Valk in Sneek.

Programma:...
10:00u Stal Henswoude Prikwei 15 Aldeboarn
12-12.30u vd Valk in Sneek; € 15,- pp voor een lunchbuffet, ter plaatse af te rekenen.
13.30-14u Stal ‘De Noeste Hoeve’, G. Japiksweg 20 Witmarsum

Graag horen wij of u meegaat, zodat wij het te verwachten aantal personen aan de adressen kunnen doorgeven (voor 4 nov). Opgeven kan via een telefoontje/appje naar 0648932767 (Sabrina Groos) of een mailtje naar frieschpaard-twenteachterhoek@live.nl

We gaan op eigen gelegenheid, maar zullen de deelnemers op de website en op facebook plaatsen zodat men mogelijk toch met elkaar kan carpoolen.

 

NieuwsBrief Oktober 2017

Beste leden,

We kunnen terugkijken op een zeer succesvol keuringsseizoen binnen onze fokvereniging met een goed verlopen fokdag. Tijdens deze fokdag werd 75% van de 3-jarige merries ster verklaard, dit is uitzonderlijk hoog. Daarnaast hebben we ook een mooie stamboekkeuring in Vorden gehad. Deze locatie blijkt goed geschikt voor deze activiteit en de organisatie met het verbeterde geluid verliep dankzij hulp van onze vrijwilligers vlot.

Als hoogtepunt van het keuringsseizoen... werden de merries van Mevr. Milchien en familie Tank tijdens de Central Keuring
bekroond met het modelpredikaat.

We hebben een zeer gezellige barbecue achter de rug, gehouden bij de Waltakke te Lochem, om onze vrijwilligers te bedanken en daarnaast het verenigingsleven binnen onze fokvereniging te versterken.

Op zaterdag 4 november staat een dagje-uit gepland waarbij we op bezoek gaan bij stal Henswoude van de familie Bouma en bij stal ‘De Noeste Hoeve’ van Pieter Okkema. De lunch zullen we nuttigen bij vd Valk in Sneek.

Programma:
10:00u Stal Henswoude Prikwei 15 Aldeboarn
12-12.30u vd Valk in Sneek; € 15,- pp voor een lunchbuffet, ter plaatse af te rekenen.
13.30-14u Stal ‘De Noeste Hoeve’, G. Japiksweg 20 Witmarsum

Graag horen wij of u meegaat, zodat wij het te verwachten aantal personen aan de adressen kunnen doorgeven (voor 30 okt). Opgeven kan via een telefoontje/appje naar 0648932767 (Sabrina Groos) of een mailtje naar frieschpaard-twenteachterhoek@live.nl

We gaan op eigen gelegenheid, maar zullen de deelnemers op de website en op facebook plaatsen zodat men mogelijk toch met elkaar kan carpoolen.

De najaars-regiovergadering wordt gehouden op woensdag 8 november in “Het wapen van Delden” in Ambt-Delden. In de Phryso van november vindt u de agenda en de vergaderbijlage.

Graag tot ziens op één of meerdere van bovengenoemde dagen.

 

Het bestuur

 

2 september 2017

Met volop zon en alweer een aantal eerste premies is de stamboek keuring in Vorden in volle gang!

 

16 augustus 2017

In een 'kleine wereld' zijn we van start gegaan met de fokdag 2017.  Wij wensen alle deelnemers veel succes!

 

Februari 2017

 

Het weekend van 17, 18 en 19 februari zal  manege de Caprilli te Sonnega in het teken staan van de finales van de KFPS indoor sportcompetities. Op vrijdagmiddag 17 februari zullen de menners en tuigers de finalestrijd openen vanaf 17.00uur. De  menproeven zullen afgewisseld worden met tuigrubrieken voor jonge paarden en de Young Riders. Aan het einde van de avond (rond 22.00uur)zal de Tinnen Menner gesponsord door Camping Tersoal uitgereikt worden aan de menner met het hoogste aantal behaalde punten in de totalecompetitie en zullen de tuigpaarden hun finale rijden, en de kampioen gehuldigd worden.

Zaterdag 18 februari vanaf 10.00uur zullen de ruiters in de klassen B, L1 en L2 aan de start komen gevolgd door subtop!
De Subtop begint om 17.00uur!

Zondag 19 februari vanaf 10.00uur de klassen M1, M2, Z1, Z2 en ZZL.

Voor de ruiters zijn er als extra prijzen twee maal de Zilveren Zweep, gesponsord door Stoeterij Bommelsteyn, één voor de klasse B t/m L2 en één voor de klasse M1 t/m ZZL.
Hypostore stelt extra prijzen beschikbaar voor de Subtop

De kampioensdekens worden beschikbaar gesteld door hoofdsponsor Höveler paardenvoeders

Meer informatie over startlijsten en tijden is te vinden op de site www.kfpssport.nl1pqp,,,

16 augustus 2017

In een 'kleine wereld' zijn we van start gegaan. Wij wensen alle deelnemers veel succes!

 

 

Februari 2017

 

Het weekend van 17, 18 en 19 februari zal  manege de Caprilli te Sonnega in het teken staan van de finales van de KFPS indoor sportcompetities. Op vrijdagmiddag 17 februari zullen de menners en tuigers de finalestrijd openen vanaf 17.00uur. De  menproeven zullen afgewisseld worden met tuigrubrieken voor jonge paarden en de Young Riders. Aan het einde van de avond (rond 22.00uur)zal de Tinnen Menner gesponsord door Camping Tersoal uitgereikt worden aan de menner met het hoogste aantal behaalde punten in de totalecompetitie en zullen de tuigpaarden hun finale rijden, en de kampioen gehuldigd worden.

Zaterdag 18 februari vanaf 10.00uur zullen de ruiters in de klassen B, L1 en L2 aan de start komen gevolgd door subtop!
De Subtop begint om 17.00uur!

Zondag 19 februari vanaf 10.00uur de klassen M1, M2, Z1, Z2 en ZZL.

Voor de ruiters zijn er als extra prijzen twee maal de Zilveren Zweep, gesponsord door Stoeterij Bommelsteyn, één voor de klasse B t/m L2 en één voor de klasse M1 t/m ZZL.
Hypostore stelt extra prijzen beschikbaar voor de Subtop

De kampioensdekens worden beschikbaar gesteld door hoofdsponsor Höveler paardenvoeders

Meer informatie over startlijsten en tijden is te vinden op de site www.kfpssport.nl

 

September 2016

Weekendje weg met de leden....

wij zijn  van plan om in het weekend van 8 en 9 oktober met een bus vol leden af te reizen naar onze oosterburen. Hierbij brengen wij de eerste dag een bezoek aan Manege H.J. Bothmer voorzitter DFZ en in de middag aan Langestüt Celle Hengstenhouderij Land Niedersachsen waarna wij gaan overnachten bij een hotel in Winterfeld.

De volgende dag rijden we dan door naar het bedrijf van Detlef Elling om een indruk te krijgen van zijn werkzaamheden. Daarna rijden we naar zijn huis Friesenhof Altmark (vlakbij zijn bedrijf) voor een rondleiding gevolgd door een koetsentocht door het bos, inclusief eten, en we zullen een bezoek brengen aan de voormalige grens oost/west. We zullen rond 16.00 uur weer huiswaarts rijden. 

De kosten kunnen wij u helaas nog niet exact aangeven, dat ligt natuurlijk ook aan het aantal personen die mee gaan. Hoe groter het aantal deelnemers hoe lager de kosten gaan uitvallen. Dus denkt u ‘ik wil dat meemaken’, laat het ons dan weten. Natuurlijk zijn ook familie- en niet-leden van harte welkom om mee te gaan met de weekendje-weg.

 

Opgave is mogelijk tot 1 september 2016 door een mail te sturen naar  frieschpaard-          twenteachterhoek@live.nl    of een appje of telefoontje naar 06-21298683.

 

 

Augustus 2016:

 

Bericht over de voorbrengservice:

 

Matthijs van Middelkoop kan helaas volgende week niet.  Natuurlijk zijn we gauw op zoek gegaan naar iemand anders. Dat is gelukt! Zijn vervanger zal zijn:  Laurens Mellema.

 

Nieuw op de Fokdag: Voorbrengservice voor merrie met veulen.

 

Om vertraging bij de ringen te voorkomen hebben wij Matthijs van Middelkoop en aanjager voor u geregeld. U kunt uw merrie met veulen door hem laten voorbrengen.  Hiervoor koopt u voor € 15,00 een munt bij het secretariaat. Tegen inlevering van deze munt brengt Matthijs uw veulen voor.

 

Juli 2016

 

Helaas kan dit jaar, vanwege te weinig aanmeldingen, de veulenpresentatie van de nakomelingen van de hengsten Jouwe en Jehannes niet doorgaan....

 

Deze week komt het bestuur van de fokvereniging weer bij elkaar om te vergaderen over o.a de aanstaande fokdag. Heeft u nog vragen, suggesties of opmerkingen? Mail ze ons gerust! 

frieschpaard-twenteachterhoek@live.nl

 

Juni 2016

Veulendemonstratie

Ook dit jaar organiseert  Fokvereniging Het Friesche paard Twente-Achterhoek, bij voldoende deelname, weer een veulendemonstratie. Dit jaar gaat het om de eerste jaargang veulens van de hengsten Jehannes 484 en Jouwe 485.  In tegenstelling tot voorgaande jaren is de veulenkeuring weer op de ochtend gepland.

 

Wilt u meedoen met uw veulen? Laat het ons even weten!  frieschpaard-twenteachterhoek@live.nl

 

 

Mei 2016

Jeeeh!!! De site is nu ook geschikt om op je mobiel te bekijken! Neem vlug een kijkje.

 

 Heeft u nieuws voor op deze site? Een leuk verhaal of een Leuke Foto? Mail het dan naar sabrina@vanderkuil.nl

 

 

Februari 2016: 

 

UITNODIGING!

 

IT FRYSKE HYNDER nodig u uit voor een informatieavond over het beoordelen van het Friese paard. Spreker is Frenk Jespers.

 

Datum: Vrijdag 26 februari 2016

Aanvang: 19.45 

Waar:  Manege Gaasterland 

         Wyldemerkwei 1 

         8571 GC HARICH.

 

Frenk Jespers heeft dit jaar deelgenomen aan de hengstenkeuringscommissie.

 

Hij heeft een schat aan ervaring binnen het KWPN stamboek.

 

Met behulp van een friespaard aan de hand en onder het zadel wordt er toelichting gegeven.

Iedereen is van harte welkom! 

 

Toegang gratis!

 

Januari 2016  Datum Fokdag 2016 is bekend!

 

Deze zal gehouden worden op woensdag 17 augustus 2016 te Ambt Delden

 

Oktober 2015

 

POPULAIRE DEKHENGSTEN IN  2015.

 

Voor de meeste dekhengsten geldt: blinken en  verzinken.

Van de hengsten boven de 13 jaar doen Beart, Jasper en Tsjalke nog mee, de overige 21 nauwelijks. Maar ook veel jongere hengsten spreken niet tot de verbeelding van fokkers.

Een nieuwe jaargang is populair, we zien het nu weer aan Jehannes en Jouwe.

Het is  een gokje wagen, zoals met een staatslot.

Diverse jonge hengsten begonnen met veel dekkingen maar ze verloren de gunst van de fokker als sneeuw voor de zon.

Positief aan veel dekkingen in het eerste  dekjaar is wel  dat het snel inzicht in de fokwaarde geeft en tevens voldoende nakomelingen voor het  afstammelingen- onderzoek. Te weinig allure van de hengst zelf en teleurstellende  veulens,  dwerg-waterhoofd  geruchten, weinig stermerries, zwakke resultaten bij ABFP drukken snel de dekcijfers.

En andersom zijn positieve berichten,  veel beste veulens, stermerries en een betere eerste jaargang 2,5 jarige hengsten (Tsjalle, Thorben) een sterke reclame.

 

___________________________________________________________________________

Schema: Populariteit hengsten in 2015/per hengstenlijn:

  • Bron voorlopige aantallen dekkingen;site KFPS hengsten.

Boven de 100; van 40- 100.

RITSKE           GERKE      YGRAM         HEARKE          JOCHEM             WESSEL

__________________________________________________________________________

Gerben 126                                                  Epke   166          Tsjalle    253       Thorben 138

Take     120                                                  Jouwe 142          Jehannes 185

                                                                     Pier     128          Hessel     173

………………………………………………………………………………………………..

Haike   65         Alke 77       Maurits 73       Beart   93           Tsjalke      90       Alwin    98

Wytse  53         (Fabe 33)                              Uldrik 73           Bartele      83      Wolvert 48

                                                                      Jasper 67           Hette        80       Felle      46

                                                                     Wylster 53           Mewes     62       Tonjes   43

                                                                      Bikkel  44           Reinder    61

                                                                                                 Fonger  ,   58

                                                                                                  Norbert    61

                                                                                                  Wimer      51

                                                                                                  Onne        41

 

    Onne, vorig jaar 42, heeft minder dekkingen door Hessel en Hette. Beart heeft  nog weinig kinder van zijn zonen. Uwe, Maeye, Tjalbert en Bikkel dekken weinig. Dries- zoon Uldrik heeft  weer meer  vertrouwen, vorig jaar 36, nu 73.        

Buiten de Hearke- en Jochem lijn  zijn , met het oog op de inteelt, meer sterk verervende hengsten belangrijk.   

Met uitzondering van Alke hebben alle bovenstaande hengsten eenmaal of vaker Jochembloed.  Toch aarzelen veel fokkers.             

 

 

Augustus 2015

Ook onze facebooksite is gelanceerd. Neem gauw een kijkje en blijf op de hoogte van het laatste nieuws! Het adres vindt u onder het kopje links.

 

Juli 2015

De catalogussen en brieven voor vrijwilligers, genodigden enz. zijn de deur uit en zullen spoedig op de deurmatten vallen.

 

Mei 2015

 

Onze fokdag zal dit jaar plaatsvinden op  woensdag 12 augustus 2015, Manege "De Hoffmeijer" te Ambt Delden.

 

U kunt zich digitaal aanmelden (met uw lidnummer) via www.kfps.nl bij het kopje Keuringen. Wilt u zich toch schriftelijk aanmelden? Stuurt u ons dan een email met de vraag voor een inschrijfformulier. frieschpaard-twenteachterhoek@live.nl Let wel: de paarden die op deze wijze worden aangemeld zijn voorlopig niet zichtbaar op de kfps-site.

 

LET OP: uw schriftelijke aanmelding moet VOOR 1 juli bij de ledenadministratie aanwezig zijn. Bijschrijvingen worden niet geaccepteerd. Kijkt u op de kfps-site vóór 8 juli om te zien of uw paard is aangemeld. Zo niet, laat dit bij het kfps dan uiterlijk 8 juli (voor 12:00 uur) weten!

Wij zien u graag op onze fokdag!Nieuwsbrief
Nieuwsbrief